Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet utreder opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag publisert varedeklarasjonen for strøm for 2016. Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag.

Departementet holdt 5. mai 2017, i samarbeid med NVE, et åpent møte om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen der alle interessenter fikk anledning til å bidra med informasjon og forslag til forbedringer.  

Departementet vil nå utrede systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon nærmere, blant annet basert på innspillene fra møtet 5. mai. Utredningen vil inkludere juridiske vurderinger og økonomiske konsekvenser for ulike aktører.