Historisk arkiv

Nyheter

Trondheim blir hovedstad for europeisk CCS-forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Sammen med Nederland, Italia, Frankrike og Storbritannia skal Norge drive en europeisk forskningsinfrastruktur for forskning innen CO2-håndtering med hovedkontor i Trondheim. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde stod for den offisielle åpningen i Trondheim.

- Dette er en milepæl i infrastrukturarbeidet for CO2-håndtering og for forskningssamarbeidet vårt med EU. Det er ingen andre land utenfor EU som er vertsnasjon for en slik forskningsinfrastruktur (ERIC). Nå er Norge hovedsete for to slike infrastrukturer, ECCSEL ERIC i Trondheim og CESSDA ERIC i Bergen. Jeg er stolt over at regjeringen har bidratt til å realisere infrastrukturen her i Trondheim, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

EU-kommisjonen etablerte fredag 9. juni European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL ERIC). Dette ble markert mandag 12. juni med en offisiell åpning av ECCSEL ERIC ved NTNU i Trondheim, hvor hovedkontoret for infrastrukturen ligger. Norge blir med dette det første landet utenfor EU som leder et stort europeisk prosjekt for forskningsinfrastruktur. Målet med ECCSEL ERIC er å gi forskere tilgang til europeiske forskningsfasiliteter i verdensklasse innenfor CO2-håndtering. Med opprettelsen av ECCSEL ERIC vil et 50-talls laboratorier i 5 europeiske land koordineres fra Trondheim.

 Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet forskningsinfrastrukturen i Trondheim. (foto: OED).

- For arbeidet med CO2-håndtering har ECCSEL ERIC stor betydning. Infrastrukturen vil være med på å akselerere teknologiutviklingen for CO2-fangst og –lagring. Dette er teknologi vi trenger for å nå klimamålene i Parisavtalen, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC) ble etablert av EU-kommisjonen samme dag som ECCSEL ERIC og har offisiell åpning onsdag 14. juni i Bergen.