Historisk arkiv

Søknad om areal for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen 7. september 2018 hadde Olje- og energidepartementet (OED) mottatt én søknad om utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel.

Søknaden er levert av Equinor – som sammen med samarbeidspartnerne Shell og Total, gjennomfører konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO₂-lager knyttet til en løsning med fullskala CO₂-håndtering.

- Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne frem en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Tildeling av en utnyttelsestillatelse er en nødvendig forutsetning for selskapenes arbeid med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et norsk CO₂-lager knyttet til fullskala CO₂-håndtering mer i detalj. Samtidig kan man få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning.

Dette er første gang det har vært utlyst areal for utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel. Det utlyste arealet for lagring av CO₂ ligger i nærheten av Troll-feltet og ble utlyst 05.07.2018.

Etter behandling av søknaden tar departementet sikte på tildeling av en utnyttelsestillatelse i løpet av 2018.