Historisk arkiv

Medhold i søksmål knyttet til 23. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at tildelingen av 23. konsesjonsrunde er gyldig. Tingretten er altså enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med miljøparagrafen i Grunnloven § 112.

Tingretten slo fast at § 112 er en rettighetsbestemmelse som pålegger statens myndigheter å treffe tiltak for å verne om miljø og klima. Men norske myndigheter har truffet relevante og adekvate tiltak for å avhjelpe negative miljø- og klimakonsekvenser av petroleumsvirksomheten, slik at det derfor ikke foreligger noe grunnlovsbrudd. Vedtaket om tildeling av 23. konsesjonsrunde var heller ikke beheftet med saksbehandlingsfeil. De miljømessige og økonomiske utredningene som lå til grunn for åpningen av Barentshavet Sørøst i 2012 og vedtaket om 23. konsesjonsrunde i 2016 var tilfredsstillende. 

Dommen er tilgjengelig her.