Historisk arkiv

Innspillsmøte til utredningen om fremtidig energiforsyning på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Thema og Multiconsult laget en rapport om mulighetene for fremtidig energiforsyning på Svalbard.  Departementet inviterer nå til innspillsmøte om rapporten.

Mulighetsstudien, som ble levert i juli,  er det første trinnet i prosessen med å vurdere fremtidig energiforsyning på Svalbard.

Som et ledd i det videre arbeidet ønsker Olje- og energidepartementet innspill til rapporten. Departementet inviterer derfor til et åpent innspillsmøte fredag 9. november kl 10.00-13.00. Olje- og energiministeren vil åpne møtet.

Møtet finner sted på Ingeniørenes Hus. Adresse: Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo.

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt Heidi Lundberg på e-post: hel@oed.dep.no. Det bes om at de som er interesserte i å holde innlegg angir dette. Innleggets varighet vil tilpasses antall innlegg.

Frist for påmelding er fredag 2. november.