Historisk arkiv

Petroleumssektoren skaper kompetansearbeidsplasser i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skaper aktivitet både til havs og på land. Aktiviteten danner grunnlag for verdensledende teknologimiljøer som gir kompetansearbeidsplasser over hele landet.

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) nylig kartlagt regional sysselsetting i olje- og gasselskap og den petroleumsrettede leverandørindustrien i Norge. 51 olje/gass selskaper og 1961 foretak leverte i 2017 spesialiserte produkter/tjenester til petroleumssektoren.

Rapporten viser at rundt 111.300 fast ansatte jobbet med direkte petroleumsrelatert virksomhet i 2017. I tillegg kommer indirekte sysselsetting som følger av de store ringvirkningene næringen står for. Ikke uventet er Rogaland fortsatt fylket med flest petroleumsrelaterte arbeidsplasser. Samtidig slår rapporten fast at næringen er bredt spredt over hele landet.

- Olje og gass er vår største og viktigste næring, og den nye rapporten fra SNF viser igjen hvor stor betydning sektoren har for sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Samtidig som rapporten bekrefter at de siste årene har vært krevende for hele næringen, er det nå mange tegn til bedring. Vi mottok i fjor ti utbyggingsplaner til behandling, som vil skape 110, 000 årsverk i Norge i byggefasen. Det vil trenges mange kloke hoder og flinke hender i industrien i årene som kommer, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Hele rapporten er tilgjengelig her.