Historisk arkiv

PUD for Fenja godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjente i dag plan for utbygging og drift av Fenja i Norskehavet.

Partnerskapet skal investere 10,2 milliarder kroner i utbyggingen, og feltet har planlagt produksjonsstart i 2021. Statsråd Søviknes presenterte nyheten på årets Norskehavskonferanse i Stjørdal idag, der tema var Energy Change. 

- Fenja er et godt eksempel på nytten av fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel. Feltet ble funnet så sent som i 2014 og partnerskapet har allerede lykkes med å modne frem et lønnsomt prosjekt. Dette vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, til å skape arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

fv Søviknes og vng norge

F.v: Minister Terje Søviknes og Atle Sonesen, administrerende direktør i VNG Norge under innlevering av PUD i desember 2017.

Fenja blir bygget ut med 2 havbunnsrammer og 6 brønner som kobles opp mot Njord-feltet. Feltets utvinnbare reserver er på om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsperiode er 16 år.

Søviknes på Energy Change

Statsråd Søviknes la fram nyheten om godkjent PUD Fenja på Energy Change i Stjørdal. 

Bakgrunn

Fenja (tidligere Pil og Bue) er et oljefelt som ligger i utvinningstillatelse 586 på Haltenterassen i Norskehavet, om lag 35 km sørvest for Njord-feltet og 120 km nord for Kristiansund. Feltets utvinnbare reserver er for det meste olje: 11,0 millioner standard kubikkmeter olje, 3,4 milliarder standard kubikkmeter gass og 0,57 mill. tonn NGL. Rettighetshaverne er VNG Norge AS (operatør, 30 pst.), Point Resources AS (45 pst.) og Faroe Petroleum Norge AS (25 pst.).