Historisk arkiv

Energiklagenemnda er oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det følger av tredje energimarkedspakke at vedtak fattet av den uavhengige reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan påklages til en uavhengig klageinstans.

Energiklagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtakene til RME fra og med 1. november 2019.

Lederen og fire medlemmer til Energiklagenemnda ble i dag oppnevnt i statsråd. Lederen, advokat Per Conradi Andersen, er oppnevnt for en periode på seks år, mens de øvrige medlemmene er oppnevnt for en periode på fire år.

Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda er fastsatt i forskrift 24. oktober 2019 nr. 1420 som trådte i kraft 1. november 2019.

Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen vil fungere som sekretariat for Energiklagenemnda.

Energiklagenemnda består av følgende medlemmer:

  • Advokat Per Conradi Andersen, Akershus (Leder)
  • Områdeleder Helle Hertwich Grønli, Trøndelag
  • Leder Morten Sundt, Hordaland
  • Juridisk rådgiver Edna Grepperud, Oslo
  • Professor Henrik Bjørnebye, Østfold