Forsiden

Historisk arkiv

Evaluering av NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Oslo Economics har på oppdrag for Olje- og energidepartementet evaluert Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) hydrologiske oppdragsvirksomhet. Formålet har vært å vurdere fordeler og ulemper med tanke på hvordan den påvirker NVEs øvrige oppgaver, og konkurransen i markedet og tilbudet av hydrologiske tjenester.

Oslo Economics konkluderer med at oppdragsvirksomheten har større fordeler enn ulemper innenfor alle de ulike tjenesteområdene. Dette kommer både forvaltningen og det øvrige samfunnet til gode. Evalueringen slår fast at oppdragsvirksomheten øker NVEs evne til å oppfylle sine forvaltningsoppgaver og myndighetsroller. Oslo Economics konkluderer også med at NVEs tilstedeværelse i markedene sikrer tilgjengelighet av denne typen tjenester, og bidrar til høyere kvalitet og lavere priser. Ulempene evalueringen peker på er i stor grad er knyttet til potensielle rollekonflikter.

Les evalueringen fra Oslo Economics her.