Historisk arkiv

Godkjente to utbygginger i Gjøa-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tirsdag godkjente olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg utbyggingsplanene for Duva-feltet og Gjøa P1-prosjektet i Gjøa-området i Nordsjøen. Under markeringen deltok også finansminister Siv Jensen.

Det skal investeres rundt ti milliarder kroner i de to prosjektene. Samlede utvinnbare ressurser er anslått til 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva. Begge utbyggingene har planlagt oppstart rundt årsskiftet 2020/2021. De skal tilknyttes Gjøa-plattformen som driftes med kraft fra land. Dette gir de nye feltene lave utslipp til luft.

- Utbyggingen av Duva og Gjøa P1 bidrar til å sikre god utnyttelse av Gjøa-plattformen. Samlet investeres det nå 20 milliarder kroner i Gjøa-området. Dette er i tråd med regjeringens petroleumspolitikk som legger vekt på langsiktig og lønnsom utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det gir arbeidsplasser, inntekter og ringvirkninger til glede for hele landet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Fra venstre: finansminister Siv Jensen, XX XX og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Fra venstre: finansminister Siv Jensen, Neptune Norge-sjef Anne Botne, prosjektleder Erik Oppedal fra Neptune og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: MLH/OED

Duva-feltet ble påvist i 2016 og ligger rett nordøst for Gjøa-feltet. Feltet skal bygges ut med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet.

Duva-utbyggingen gjennomføres av selskapene Neptune Energy Norge AS (operatør, 30 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (30 prosent), Pandion Energy AS (20 prosent) og Wellesley Petroleum AS (20 prosent).

- Nye prosjekter i Gjøa-området vil skape store verdier for samfunnet og sikre sysselsetting i tiår framover. Nye utbygginger og forlenget levetid for eksisterende felt gir også nye muligheter for leverandører på fastlandet. Det er aktiviteten på sokkelen som gjør petroleumsvirksomheten til en svært viktig distriktsnæring, sier Freiberg.

Gjøa-feltet ble påvist i 1989 og kom i produksjon i 2010. I tillegg til Duva, er nå også Gjøa-P1-prosjektet godkjent. De delene av P1 som nå skal utvikles ble beskrevet i opprinnelig utbyggingsplanen for feltet.

P1-prosjektet på Gjøa skal hente ut tilleggsressurser fra feltet gjennom en ny havbunnsramme og tre produksjonsbrønner.

Rettighetshaverne i Gjøa-feltet og P1-prosjektet er Neptune Energy Norge AS (operatør, 30 prosent), Petoro AS (30 prosent), Wintershall Norge AS (20 prosent), OKEA AS (12 prosent) og DEA Norge AS (8 prosent).

Gjøa Area Production
Områdeproduksjon på Gjøa. Foto: OED