Historisk arkiv

Målet med elsertifikatordningen er nådd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Elsertifikatordningen har bidratt til 28,4 TWh ny kraftproduksjon siden 2012. Regjeringen vil ikke innføre nye mål for det eksisterende systemet når fristen går ut i 2021.

I 2012 ble det etablert en ordning med elsertifikater for å bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Ordningen ble innført som en felles norsk-svensk støtteordning for å nå et samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon på 28,4 TWh i år 2020.

NVE melder i dag at det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon ble nådd fredag 24. mai 2019. Det er bygget ut 20 TWh i Sverige og 8,4 TWh i Norge

Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh, uavhengig av hvor produksjonen kommer.

I tråd med Stortingets behandling av energimeldingen våren 2016 (Meld. St. 25 (2015-2016), vil ikke regjeringen innføre nye mål under elsertifikatsystemet etter at fristen for det eksisterende systemet løper ut i 2021. Sverige på sin side har forlenget det felles elsertifikatsystemet med et mål på ytterligere 18 TWh ny produksjon i 2030.

Norske anlegg må være satt i drift innen utgangen av 2021 for å kunne motta elsertifikater. NVEs kvartalsrapport fra første kvartal 2019 viser at det per 1. april 2019 i tillegg var om lag 9 TWh under bygging i Norge.