Historisk arkiv

Nyheter

Storsatsing på lavutslippsteknologi åpnet i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fredag åpnet Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg det nye forskningssenteret LowEmission i Trondheim.

Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene fra norsk sokkel.

Olje- og energiminister Klell-Børge Freiberg åpner det nye senteret i Trondheim.
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpner det nye senteret i Trondheim. Foto: Sintef

- Dette blir vårt nye landslag for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien. Jeg har store forventninger til arbeidet som nå starter. Samarbeid vil være en viktig nøkkel til suksess. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Derfor er det gledelig at så mange fra industrien er interessert i å spille en aktiv rolle i dette senteret, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Like før jul fikk Sintef Energi i oppdrag å opprette et nytt forskningssenter som skal jobbe med lavutslippsteknologier for petroleumsvirksomheten. Utlysningen for senteret ble gjennomført av Norges forskningsråd og Sintef Energi vant fram i tøff konkurranse med andre aktører.

Senteret etableres for en periode på åtte år og finansieres med opptil 15 millioner kroner årlig fra Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg vil oljeselskaper og leverandørbedrifter bidra med finansiering. Totalbudsjettet for senteret blir nærmere 350 millioner kroner.