Historisk arkiv

Nyheter

Vedtak i fire småkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i til sammen 4 småkraftsaker i Troms.

Øvre Tømmerelv kraftverk i Sørreisa kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Øvre Tømmerelv kraftverk. Departementet mener at utbyggingen i tråd med NVEs vilkår vil ha akseptable ulemper for reindrift, landskap og andre interesser. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 10,4 GWh, noe som tilsvarer kraftforbruket til over 500 husstander.

Skoelva kraftverk i Bardu kommune i Troms

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Skoelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 16,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift, landskap, friluftsliv og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

Vasselva kraftverk i Tromsø kommune i Troms

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Vasselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 7,3 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for reindrift og andre interesser og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.  

Lavangselva kraftverk i Tromsø kommune i Troms

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Lavangselva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,4 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medføre for store ulemper for naturmangfold, landskap og andre interesser og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.