Historisk arkiv

120 millioner til nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Forskningsrådet har besluttet å investere 120 millioner kroner i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Forskningen fra det nye senteret skal skape eksportmuligheter for norsk næringsliv og sikre at miljøpåvirkningene fra fremtidig vindkraftutbygging blir minst mulig.

'
Olje- og energiminister Tina Bru måtte feire lanseringen digitalt fra kontoret sitt i Oslo sammen med rektor Anne Borg ved NTNU (t.v) og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv i Trondheim. Foto: SINTEF

Senteret som nå får støtte fra Forskningsrådet heter Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind). I prosjektet skal forskere og næringsliv samarbeide om teknologiutvikling som er nødvendig for å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige på et internasjonalt marked. Senteret vil få 15 millioner kroner i året over åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

— Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge. Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre lavere kostnader, bedre miljøtilpassing og gode driftsmodeller for slike prosjekter. Jeg har stor tro på at et langsiktig forskningssenter med partnere fra både industri, forskning og forvaltning vil bidra til å skape konkrete resultater som kan tas i bruk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bærekraftig vindenergi

Vindenergi både til lands og til havs påvirker miljøet, og utbygginger kan være kontroversielle. Forskningen i NorthWind skal sikre at miljøpåvirkningene blir minst mulige. Senteret vil også engasjere seg for en kunnskapsbasert debatt om vindenergiutbygging, der alle perspektiver rundt vindenergi blir belyst.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har pekt ut et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor vindenergi, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet. - Forskningsrådet finansierer allerede flere forskningssentre for miljøvennlig energi, men det manglet et senter for vindenergi. Det er derfor svært positivt at vi fikk mulighet til å utlyse en konkurranse om et senter som del av regjeringens tiltakspakker i 2020, sier Unander.

Et sterkt konsortium

Forskningssentrene for miljøvennlig energi er ikke fysiske sentre, men består av flere organisasjoner og bedrifter som samarbeider. Det nye senteret, NorthWind, har tyngdepunkt i Trondheim, men har partnere fra hele landet. SINTEF Energi er vertsinstitusjon.

— Det er en sterk gruppe som står bak søknaden. Vi ser frem til aktiv deltakelse fra næringsaktørene og til forskning på høyt faglig nivå som vil bidra til å styrke mulighetene for eksportrettet næringsliv i globale markeder spesielt innenfor havvind, sier Unander.

I tillegg deltar SINTEF, NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Norges geotekniske institutt (NGI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i senteret.  

Konsortiet har mer enn 40 næringslivspartnere som skal delta aktivt i forskning, styring og finansiering av senteret. Det er et bredt spekter av bedrifter i senteret, og det er en god balanse mellom leverandører, energiselskap, rådgivningsselskap og klynger/interesseorganisasjoner.

Finansieringen var en del av myndighetenes tredje omstillingspakke i forbindelse med koronapandemien. Norges forskningsråd utlyste derfor i august et senter med sikte på oppstart i 2021. Utlysningen har en total budsjettramme på 15 mill. kroner pr. år i 8 (5+3) år. Totalt 120 millioner kroner.