Historisk arkiv

10 millioner til utvikling av leveransemodeller for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norsk Industri skal lede prosjektet som skal kartlegge leverandørkjeder og utvikle leveransemodeller for havvind.

I løpet av det neste året skal prosjektet, som ledes av Norsk Industri og finansieres av Olje- og energidepartementet, jobbe med å kartlegge og utvikle modeller som kan bidra til å stimulere leveranseevnen innen havvind i Norge.

Olje- og energiminister Tine Bru var til stede mandag da styringsgruppen hadde sitt første offisielle styremøte – og prosjektet offisielt ble sparket i gang. Prosjektet ble i juni tildelt 10 millioner i støtte fra olje- og energidepartementet i forbindelse med regjeringens tiltakspakke.

- Jeg har merket meg at det er en enorm vilje i industrien til å satse på havvind. Det arbeidet som dette prosjektet nå skal sette i gang med, blir en strategisk viktig investering. Vi rigger Norge for å skape nye, grønne arbeidsplasser i et raskt voksende marked. Dette er et prosjekt som skal stimulere til at teknologi og kunnskap som er utviklet inne olje og gass og i maritim sektor tas i bruk innenfor havvind, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Havvind Norsk Industri
Bakre rekke f.v: Olav Lie, LO, styreleder Runar Rugtvedt, Norsk Industri, Bjørn Einar Brath, SIEMENS, Sjur Bratland, NORWEP, Maryann Løcka, OED. Foran f.v: prosjektleder Elly Bjerknes, Borghild Lunde, Aibel, statsråd Tina Bru, Sofie Olsen Jebsen, Rederiforbundet /Fred Olsen. Foto: OED

Prosjektets mandat er å utvikle leveranse-modeller og skape økt gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind og øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet og i Norge. Blant prosjektets viktigste oppgaver blir å kartlegge totalbildet for konkrete leveransmodeller og mer komplette leverandørkjeder i bransjen. Prosjektet skal også bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen i dagens leverandørindustri for å gi økt fart inn i grønnere næringer.

Runar Rugtvedt, som til daglig har hovedansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for olje og gass og tilstøtende næringer i Norsk Industri, er styreleder.

- Vår viktigste oppgave blir å kartlegge bredden i leverandørindustrien vår. Vi skal kartlegge hvilke muskler vi har, og hvilke muskler vi trenger for å bli store på havvind både ute og hjemme, sier styreleder Runar Rugtvedt.

Dette er styret:

Prosjektleder Elly Bjerknes, utlånt fra Kværner
Styreleder Runar Rugtvedt, Norsk Industri
Sofie Olsen Jebsen, Rederiforbundet /Fred Olsen
Sjur Bratland, NORWEP
Bjørn Einar Brath, SIEMENS
Borghild Lunde, Aibel
Olav Lie, LO
Maryann Løcka, observatør fra OED