Historisk arkiv

Gjennomføring av produksjonsregulerende tiltak på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har nå iverksatt produksjonsbegrensningen gjennom å gi reviderte produksjonstillatelser til de oljefeltene på norsk kontinentalsokkel som er omfattet av reguleringen.

Departementet varslet produksjonsregulerende tiltak for råolje fra norsk sokkel 29. april som ble vedtatt av Kongen i statsråd 7. mai. 

Se pressemelding 29. april for mer informasjon.

Feltene som er omfattet er: Alvheim, Balder, Brage, Byrding, Draugen, Edvard Grieg, Ekofisk-området, Fram, Gina Krog, Goliat, Grane, Gudrun, Gullfaksfeltene, Heidrun, Hod, Ivar Aasen, Johan Sverdrup, Maria, Morvin, Norne, Oda, Oseberg-området, Skarv, Skogul, Skuld, Snorre, Statfjord-satellitter, Svalin, Tambar, Tordis, Trestakk, Troll, Tyrihans, Ula, Urd, Valhall, Vigdis, Vilje, Visund, Volund, Åsgard