Historisk arkiv

Nyheter

Godkjenner planer for Buheii vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjente mandag endret detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Buheii vindkraftverk, etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget til departementet.

Buheii vindkraftverk ligger i Kvinesdal kommune i Agder. Anlegget vil ha en installert effekt på i underkant av 80 MW. Anlegget er under bygging.

I forbindelse med klagebehandlingen har departementet, etter anmodning fra Stortinget, vurdert og gjennomgått behandlingen av de vedtak som er fattet for vindkraftverket. Det er ikke funnet feil eller mangler som kan lede til ugyldighet ved noen av vedtakene, noe som er en forutsetning for at vindkraftkonsesjoner kan omgjøres.

Departementet har i klagebehandlingen vurdert endringer i detaljplan og MTA godkjent i to vedtak av NVE. Endringene omfattet blant annet justering av adkomst- og internveier for å redusere veilengdene og oppnå bedre terrengtilpasning.

Vedtakene ble påklaget av Motvind, Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv Agder. Klagene ble ikke tatt til følge.

Les hele vedtaket her.