Historisk arkiv

Nyheter

Ikke grunnlag for å stanse Haram vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved brev av i dag redegjør departementet for vurderingene av Haram vindkraftverk i lys av energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak, begjæringen om omgjøring fra Nei til vindkraftverk på Haramsøy, og kravet om stans i byggingen fra Møre og Romsdal fylkeskommune, har departementet foretatt en grundig gjennomgang og undersøkelse av de vedtakene som er fattet om Haram vindkraftverk.

Det foreligger ikke feil eller mangler som kunne være av en slik art at det ville være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverket.

— Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet har særlig vurdert om saksbehandlingen av de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig, og om reduksjonen av installert effekt har vært behandlet korrekt konsesjonsrettslig.

Lenke til brevet