Historisk arkiv

Kommentar til Equinor-rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru har følgende uttalelse i forbindelse med rapporten fra konsulentselskapet PwC om Equinors fastlandsaktivitet i USA. Rapporten, som er laget på oppdrag fra Equinor, ble lagt fram fredag 9. oktober.

Innholdet i rapporten som ble lagt frem i dag er alvorlig. Den viser med all tydelighet at selskapets investeringer i USA har ført til store tap, og at det har vært store utfordringer med kontroll internt.

Rapporten er grundig og tegner et bilde av et selskap som undervurderte oppgaven de tok på seg, overvurderte egne evner, tok for høy risiko og reagerte for sent med å ta tak i problemene.

Rapporten peker på flere kritikkverdige forhold. Det er sterk kost å lese hvordan vekstrategien gikk på bekostning av verdiskaping og kontroll og hvordan kompleksiteten i å drive virksomheten i USA ble kraftig undervurdert.

Jeg har tidligere redegjort for Stortinget om statens eieroppfølging av Equinors virksomhet i USA. Jeg har tidligere vært tydelig på at selskapet med rette har fått kritiske spørsmål og negativ oppmerksomhet knyttet til denne delen av selskapets virksomhet.

Jeg understreker at det er selskapets styre og ledelse, som er ansvarlig for det som er skjedd. Jeg registrerer også at selskapet har tatt, og vil fortsette å ta, læring av feil som er gjort. Jeg vil i den videre eierdialogen følge opp disse problemstillingene.

Jeg kan ikke se at innenfor rammene av den eierskapspolitikken som jeg, og tidligere statsråder i Olje- og energidepartementet, er satt til å forvalte, er noe staten som eier kunne gjort for å forhindre det som er skjedd. Det er selskapets ansvar.

I eierdialogen har vi vært opptatt av utviklingen, forbedringer og nedskrivinger i selskapets landvirksomhet i USA. Jeg har rettet kritikk mot selskapet for å ikke ha vist større åpenhet og orientert om de store problemene som kom frem i interne revisjonsrapporter, og som bekreftes i dagens rapport.

Jeg legger merke til at rapporten slår fast at det er iverksatt omfattende tiltak og at internkontrollen er betraktelig forbedret. Jeg registrerer også at det gjenstår forbedringsarbeid. Jeg forventer at selskapet tar lærdom av erfaringene og konklusjonene i rapporten. Jeg forventer videre at selskapets styre og ledelse gjør det de kan for å unngå at slike situasjoner oppstår i fremtiden.

Lenke til rapporten