Historisk arkiv

Nyheter

Konsesjon til Onarheim kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag opprettholdt NVEs konsesjon til Onarheim kraftverk i Kvinnherad kommune. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på om lag 27 GWh.

En utbygging i samsvar med justerte utbyggingsplaner og i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser. Fordelene ved tiltaket er større enn ulempene.

Konsesjonen er gitt til Sunnhordaland Kraftlag AS.