Historisk arkiv

Ny utbygging på Hod-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru mottok i dag selskapenes planer for en ny utbygging på Hod-feltet i Nordsjøen.

Statsråd Bru mottok PUD for Hod
F.v Jan Christian Ellefsen (Pandion Energy), statsråd Tina Bru, Karl Johnny Hersvik (Aker BP)

Produksjon fra Hod-feltet startet opp i 1990. Den opprinnelige innretningen er senere stengt ned. Nå ønsker operatøren AkerBP og partneren Pandion Energy, å utvikle feltet på nytt slik at en større del av ressursene i feltet kan utnyttes. Departementet skal nå starte sluttbehandlingen av selskapenes utbyggingsplan.

- Det er svært gledelig å se at selskapene ønsker å hente ut ytterligere ressurser fra Hod-feltet. Utbyggingen gir positive ringvirkninger for norsk leveradørindustri nå, men den legger også grunnlaget for at arbeidsplasser, produksjon og verdiskaping opprettholdes i Valhall-området i tiår fremover, sier olje- og energiminster Tina Bru (H).

Den nye utbyggingen planlegges med en ny ubemannet brønnhodeplattform tilkoblet Valhall-feltet. Investeringene anslås til 5,7 milliarder kroner, og produksjonsstart er planlagt i 2022. De gjenværende utvinnbare reservene anslås til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter.

- Hele næringen står i en krevende situasjon som følge av Covid-19 pandemien. Det er viktig for leverandørindustrien at arbeidet med utbygginger på sokkel ikke stanser opp, men blir videreført og at de blir besluttet gjennomført. Dette var også formålet med de tiltakene overfor næringen som et bredt flertall på Stortinget nylig vedtok. Vi ser frem til å starte sluttbehandlingen av denne utbyggingsplanen, fortsetter Bru.

Rettighetshavergruppen består av Aker BP (operatør, 90%) og Pandion (10%).