Historisk arkiv

Økonomiske tiltak og grønn omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen la idag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Her er en oversikt over olje- og energiministerens tiltak.

Tina bru og Erna Solberg
F.v Olje- og energiminister Tina Bru og statsminister Erna Solberg.

 Styrket satsing på hydrogen i Norge

Omstillingspakken som legges fram i dag gir en betydelig styrket satsing på hydrogen og andre former for grønn energi. Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv. 

Regjeringen styrker flom- og skredsikring

Norge skal ut av koronakrisen og regjeringen skal skape mer og inkludere flere. Som del av pakken foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 65 millioner kroner til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredskader i 2020. 

Øker tilskuddet til NORWEP

Regjeringen foreslår øke det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 med 20 millioner kroner, til 54 millioner kroner. NORWEP fremmer kompetanseoverføring, grønn næringsutvikling og internasjonalisering. 

Nytt løft for havvind

Regjeringen vil legge rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid, og foreslår 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Olje- og energidepartementet tildeler i tillegg 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs.