Historisk arkiv

Vedtak om kutt i oljeproduksjonen på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det ble i dag fattet vedtak av Kongen i statsråd om reduksjon av oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

Produksjonskuttet ble varslet 29. april. Se pressemelding 29. april for mer informasjon.