Historisk arkiv

Vil redegjøre for Stortinget om Equinor-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru vil be Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse om Equinor-saken.

- Equinors virksomhet i USA har fått mye negativ oppmerksomhet. Jeg har allerede svart på spørsmål fra Stortinget om saken, og det er forståelig at det er stor politisk oppmerksomhet om denne. Jeg har derfor bestemt meg for å anmode Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse. Det gir meg anledning til å orientere om ulike sider ved Equinors virksomhet i USA og Olje- og energidepartementets eierskapsutøvelse, sier olje og energiminister Tina Bru.