Historisk arkiv

Digitalt møte om veilederen for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet inviterer interesserte næringsaktører til et digitalt møte hvor innholdet i veilederen og forslag til endringer i havenergilova og -forskrifta blir gjennomgått.

Det åpnes for spørsmål til veileder og høringsnotat i møtet.

Møtet vil gjennomføres på teams tirsdag 22. juni kl. 13.00-15.00.

Påmelding sendes til: Inger.Lundgreen@oed.dep.no

 

Presentasjon fra møtet finner du her