Historisk arkiv

Europakommisjonens høring:

Revisjon av gassmarkedsregelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Europakommisjonen åpnet 26. mars 2021 høring knyttet til revisjon av regelverket for gassmarkedet. Olje- og energidepartementet vurderer utarbeidelse av et norsk høringsinnspill og mottar gjerne kopier av høringsuttalelser fra norske aktører.

Det kommende regelverket omtales som “Hydrogen and Gas Market Decarbonisation Package.”

Bakgrunnen for revisjonen er arbeidet med Europas grønne giv og det økte ambisjonsnivået for reduksjon av klimagassutslipp for 2030.

Olje- og energidepartementet vurderer utarbeidelse av et norsk høringsinnspill.

Revisjonen gjelder gassmarkedsregelverket under tredje energimarkedspakke. Dette ble vedtatt i 2009. Høringen gjelder i første rekke revisjonen av gassmarkedsdirektivet (2009/73/EC) og gasstransmisjonsforordningen (2009/715/EC). Det er forventet at Europakommisjonen vil legge frem forslaget i fjerde kvartal 2021.

Lenke til høringsskjemaet finnes på denne nettsiden.

Høringsfrist er 18. juni 2021. Høringen er åpen for alle.

Olje- og energidepartementet mottar gjerne fortløpende kopier av innsendte høringssvar fra norske aktører til høringen. Disse kan sendes til postmottak@oed.dep.no innen 7. juni. 

Kontaktperson for Olje- og energidepartementet er Kristin Thorvaldsen, og kan nås på e-post kth@oed.dep.no

Man kan finne mer informasjon om høringen på Europakommisjonens nettsider:

Public consultation launched on hydrogen and decarbonising the EU gas market | European Commission (europa.eu)