Forsiden

Historisk arkiv

Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser legges frem 11. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

'
Stortingsmeldingen legges frem våren 2021. Foto: OED

Regjeringen har varslet at det i løpet av våren 2021 vil legges frem en Stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser. Nå er det klart at olje- og energiminister Tina Bru vil lansere meldingen den 11. juni.

Viktige temaer i meldingen vil være kraftsystemet på land, elektrifisering, og fremtidsrettede næringer som havvind, karbonfangst- og lagring og utvinning av havbunnsmineraler. I tillegg blir utvikling av norsk petroleumsnæring i lys av klimamål, herunder anmodningsvedtaket om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030 sentralt. Meldingen vil også inkludere et veikart for hydrogen.

Hovedlinjene i regjeringens etablerte politikk for energi-, petroleums- og ressursforvaltning skal ligge til grunn for arbeidet. Meldingen skal se fremover og beskrive mulighetene og politikk for å realisere verdiskaping og nye arbeidsplasser i energisektoren.

Veileder for havvind kommer samtidig med stortingsmeldingen.