Historisk arkiv

Nyheter

Grønt lys for Breidablikk-prosjektet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for Breidablikk. Feltet vil nå bygges ut i henhold til rettighetshavernes planlagte utbyggingsløsning og skal være klart til oppstart i 2024.

- I dag godkjenner vi utbyggingsplanene for Breidablikk. Spesielt gøy er det med prosjekter som Breidablikk, som både bidrar til å utnytte allerede etablert infrastruktur, opprettholder produksjon, verdiskaping og sysselsetting, samt øker utvinningsgraden på sokkelen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Breidablikk-feltet.
Breidablikk-feltet. Foto: Equinor

Prosjektet består av et omfattende undervannsanlegg som skal tilknyttes Graneplattformen som snart har produsert i 20 år. Utbyggingen gir store ringvirkninger i leverandørindustrien på fastlandet og vil gi betydelige inntekter til fellesskapet i produksjonsperioden. Investeringene knyttet til utbyggingen er på om lag 18 milliarder kroner. Operatøren for prosjektet opplyser at rundt 70 prosent av kontraktene vil gå til leverandører i Norge.

- Breidablikkprosjektet vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv, og vil på den måten gi ny verdiskaping og verdifulle sysselsettingseffekter både i berørte norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig, sier Bru.

Bakgrunn

Planlagt produksjonsoppstart for Breidablikk er i 2024 og forventet produksjonsperiode er 20 år. De forventede utvinnbare reservene er beregnet til om lag 180 millioner fat olje. Breidablikkutbyggingen omfatter utviklingen av F- og D-strukturen nord for Granefeltet og bygges ut med fire havbunnsrammer med seks brønnslisser på hver havbunnsramme. D-strukturen ble funnet i 1992 og F-strukturen ble påvist i 2012. Breidablikk vil bli koblet opp mot Granefeltet for prosessering og videre transport av olje gjennom Grane oljerør til Stureterminalen for lagring og utskiping.

Rettighetshavere er Equinor (operatør), Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia.