Historisk arkiv

Nyheter

Stor interesse for stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet startet høsten 2020 arbeidet med en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Departementet oppfordret til å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Til nå har det kommet 154 innspill til arbeidet. Dette er fordelt på innspill til meldingen generelt og til arbeidet med et nytt veikart for hydrogen.

'
Stortingsmeldingen legges frem våren 2021. Foto: OED

— Jeg er glad for det store engasjementet for arbeidet med stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Vi har fått innspill fra mange ulike aktører og vil ta med oss innspillene i det videre arbeidet med stortingsmeldingen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Målet med stortingsmeldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. Den skal blant annet ta for seg havvind, hydrogen, CCS, utvinning av havbunnsmineraler, petroleumsindustri og vannkraft. Planen er å legge den frem våren 2021.

Innspillene til stortingsmeldingen kan leses her.