Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet på Arendalsuka 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vitjar MacGregor og deltek på Arendalsuka 16. – 17. august.

'
Foto: Mona Hauglid

Programmet til statsråden:

Måndag 16. august

Kl. 10:00 – 12:00: Bedriftsbesøk hos leverandørbedriften MacGregor i regi av GCE Node.

Sted: Kystveien 18, Arendal.


Kl. 15:30 – 16:30: Tina Bru deler ut pris til Norges beste kommune på elektrifisering i regi av Elektroforeningen, Bellona, Agder Energi og Siemens. Meir info her.

Sted: Torvscenen, Arendal.


Kl. 17:05 – 17:40: Tina Bru deltek på debatten 'Grønt industriløft. Bedriftene i gang. Hva gjør politikerne?' i regi av Eygde-klyngen og Prosess21. Meir info her.

Sted: Bærekraftsscenen, Arendal kino.

 

Tirsdag 17. august

Kl. 08:30 – 09:00: GCE Node: Tina Bru held innlegg om stortingsmeldinga 'Energi til arbeid' på seminaret 'The Future of Energy' i regi av GCE Node, Gard og ONS. Meir info her.

Sted: Kittelsbuktveien 31, Arendal.

 

Kl. 10:00 – 11:00: Tina Bru deltek på debatten 'Krafttak for grønn vekst: energi- og industridebatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet' i regi av Energi Norge, Norsk Industri, Fellsforbundet, EL og IT Forbundet & Industri Energi. Meir info her.

Sted: MØR biffhus, 2. etg, Arendal.

 

Kl. 13:00 – 14:00: Tina Bru deltek på debatten 'Risiko i energipolitikken' i regi av CICERO. Meir info her.

Sted: Lille Andunge, Arendal.

 

Kl. 16:00 – 17:15: Tina Bru deltek på 'Den store klimadebatten – natur og næring' i regi av Arendalsuka, Agder Energi og UiB. Meir info her.

Sted: Hovedscenen, Store Torungen, Arendal kulturhus.

 

Kl. 19:00 – 20:00: Tina Bru deltek live i podcasten 'Fornybaren' i regi av Energi Noreg om status på energipolitikken før valet. Meir info her.

Sted: Mør Biffhus, Arendal.

 

I tillegg til statsråden deltek statssekretærane Tony C. Tiller (H) og Lars Andreas Lunde (H) på følgjande arrangementer:

Måndag 16. august

Kl. 13:00 – 13:45: Tony C. Tiller deltek på debatten 'Dette burde den politiske debatten handle om' i regi av Noregs Rederiforbund, Abelia, Norsk Klimstiftelse, Tekna, Abelia og Energi Noreg. Meir info her.

Sted: Lille Andevinge, Arendal.

 

Kl. 14:00 – 15:00: Tony C. Tiller deltek på lanseringa av NORWEPs årlege 'Offshore Wind Annual Market Report'. Meir info her.

Sted: Bøffs Biffhus, Arendal.

 

Kl 15:00 – 16:00: Tony C. Tiller deltek på arrangementet 'Energi Challenge' i regi av Noregs Rederiforbund. Meir info her.

Sted: Lille Andevinge, Arendal.

 

Kl. 17:30 – 18:30: Tony C. Tiller deltek på debatten 'Korleis skrar vi nok nett i tide til elektrifiseringa?' i regi av Agder Energi Nett, Lede, Elvia, BKK Nett, NorgesNett, Tensio, Lyse Elnett, Glitre Energi Nett, Arva, Mørenett, Linea. Meir info her.

Sted: Mør Biffhus, 2. etg, Arendal.

 

Kl. 20:00 – 21:15: Tony C. Tiller deltek i debatten 'Energinasjonen Noreg: slik bygger vi lykkelandet 2.0' i regi av Energy Valley. 

Sted: Bærekraftsscenen, Arendal kino.

 

Tirsdag 17. august

Kl. 09:00 – 10:00: Tony C. Tiller deltek på debatten 'Slik lykkes leverandørane innan havvind' i regi av Norsk Industri. Meir info her.

Sted: MØR Biffhus, Arendal.

 

Kl. 10:00 – 11:00: Tony C. Tiller deltek på debatten 'Kva betyr energimeldinga for havvindsatsinga i Noreg?' i regi av Agder Energi, Statkraft og BKK. Meir info her.

Sted: Eureka kompetanse, Kursrom 1, Arendal. 

 

Kl 13:00 – 14:00: Tony C. Tiller deltek på debatten 'Elektrisk transport; kva slags ansvar har nettselskapa?' i regi av Nelfo, Bellona og EFO. 
Meir info her.

Sted: MØR biffhus, Arendal.

 

Kl. 14:30 – 16:00: Tony C. Tiller deltek på debatt om verkemidlar for utvikling av havvind i Noreg i regi av Norwegian Offshore Wind Cluster.

Sted: Akter Banjer i Statsraad Lemkuhl, Arendal.

 

Kl. 16:00 – 17:00: Lars Andreas Lunde deltek på debatten 'Vi kan ikkje bare vedta eit grønt skifte' i regi av Volue og Arendals Fossekompani. Meir info her.

Sted: Langbryggen 9 (takterrassen), Arendal.

 

Onsdag 18. august

Kl. 11:15 – 12:00: Lars Andreas Lunde deltek på debatten 'Utvikle – ikke avvikle. Norsk petroleumssektor i framtida' i regi av Industri Energi. Meir info her.

Sted: Bankgården, Arendal.

 

Kl. 14:00 – 15:00: Lars Andreas Lunde deltek på konferansen 'Nye bærekraftige moglegheiter i havrommet – korleis kan Noreg ta ein leierposisjon?' i regi av Haugaland Vekst og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Meir info her.

Sted: Bærekraftsscenen, Arendal kino.

 

Kl. 17:00 – 18:15: Lars Andreas Lunde deltek på seminaret 'Kan Noreg redde verda ved å bli best på materialer, produksjon og produkteksport?' i regi av Manufacturing Technology Norwegian Catapult, Future Materials Norwegian Catapult og SIVA. Meir info her.

Sted: Bærekraftsscenen, Arendal kino. 

 

Pressekontaktar for Olje- og energidepartementet i Arendal:

  • Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen, tlf: 93 02 68 47 /e-post: berthelsen@oed.dep.no
  • Kommunikasjonsrådgjevar Margrete Løbben Hanssen, tlf: 92 857 891 /e-post: mlh@oed.dep.no