Historisk arkiv

Olje- og energiministeren til Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Sted: Brussel, Belgia

Olje- og energiminister Tina Bru besøker Brussel, hvor hun bl.a. skal delta på et seminar om CCS og den 5. energikonferansen mellom Norge og EU.

Egen presseinvitasjon m/ program for reisen finner du her.

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen (med på reisen), tlf: 928 578 91/e-post: mlh@oed.dep.no