Historisk arkiv

Ormen lange - endret plan for utbygging og drift til Tina Bru

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag leverte Norske Shell og Ormen Lange-partnerne inn endret plan for utbygging og drift (PUD) til statsråd Tina Bru.

Rettighetshaverne har tatt endelig investeringsbeslutning om havbunnskompresjon for Norges nest største gassfelt, for å øke utvinningen betydelig.

Marianne Olsnes (t.v) fra Shell leverte endret pud til statsråd Tina Bru.
Endret PUD innlevert: ved bordet sitter Marianne Olsnes (Shell) og statsråd Tina Bru. Bakre rekke fra venstre: Tor Skjelby (Vår Energi), Sigurd Omland (Petoro), Erling Berge (Equinor), Lars Gjerdåker (Shell), Karl Henry Steen (INEOS). Foto: Ella Bye/OED

- Gassfeltet Ormen Lange er en norsk suksesshistorie. Feltet har blitt drevet frem av innovasjon, teknologiutvikling og mange "best-i-klassen"- merkelapper. Det gjelder også utbyggingen av fase tre. Dette er et godt eksempel på hva vi ønsker oss på norsk sokkel fremover. Et prosjekt som gir økt utvinning fra felt i drift, samtidig som man utvikler, kvalifiserer og tar i bruk ny teknologi, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Undervannssystemene skal produseres og installeres av leverandørbedriften OneSubsea. Norsk innhold i prosjektet er av operatøren anslått til 78 prosent.

Vil øke utvinningsgraden
Prosjektet Ormen Lange fase 3, vil øke utvinningsgraden fra feltet fra 75 pst. til 85 pst. gjennom å installere kompresjonskapasitet på havbunnen.

Målet er å plassere to kompressorstasjoner på feltet 120 km fra land og på om lag 900 meters havdyp. Anlegget skal opereres fra land og forsynes med kraft fra nettet.

Dette er det første kompresjonssystemet under vann som blir bygd ut helt uten støtte fra en plattform til havs. Løsningen er både utviklet i og skal leveres fra Norge med ny teknologi basert på norske innovasjoner for et globalt marked.

Gassen fra Ormen Lange går i rørledninger til prosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune, der den behandles for eksport videre i Langeled via Sleipner til Easington i Storbritannia.


Bakgrunn

Ormen Lange-feltet er et gassfelt helt sør i Norskehavet. Feltet består av et stort havbunnsanlegg, men ingen plattformer på overflaten.

Gassen går i rørledninger til prosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune, der den behandles for eksport videre i Langeled via Sleipner til Easington i Storbritannia.

Rettighetshavere er Shell (operatør), Petoro, Equinor, Ineos og Vår Energi.

Feltet ble påvist i 1997 og hadde produksjonsstart i 2007. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og utvikling av ny teknologi var nødvendig. Feltet har blitt bygd ut i flere faser. Etter fase tre er det planlagt en fjerde fase for boring og produksjon fra flere brønner.

Lisenshaverne ønsker å produsere ytterligere 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass fra Ormen Lange. Dette øker feltets utvinningsgrad fra 75 til 85 prosent.

To stasjoner med kompressorer som håndterer rikgass skal installeres på havbunnen nær brønnhodene på 900 meters havdyp. Dette øker gasstrømmen fra reservoaret og inn i brønnene.

Avstanden mellom land og havbunnskompressorene representerer ny lengderekord på strømkabel til kompressorer under vann.