Historisk arkiv

Nyheter

Program for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen.

'
Olje- og energidepartementet har 10. september fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen. Foto: Oljedirektoratet

Et forslag til utredningsprogram ble sendt på offentlig høring 12. januar med tre måneders frist.

Departementet mottok til sammen 53 høringsinnspill fra ulike høringsinstanser.

Departementet har basert på Oljedirektoratets faglige gjennomgang av høringsinnspillene til forslaget til konsekvensutredningsprogram, vurdert innkomne høringsinnspill. Det fastsatte programmet består av forslaget til konsekvensutredningsprogram som har vært på offentlig høring og departementets vurdering av innkomne høringsinnspill.

'
Manganskorpe fra Jan Mayen Foto: Oljedirektoratet

Konsekvensutredningen vil gjennomføres iht. det fastsatte programmet.

Vurderingen av høringsinnspillene kan leses her:

Nyhetssak oppdatert med en presisering av prosessen 07.07.2022.