Historisk arkiv

Referansegruppen for Strømnettutvalget er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har invitert en rekke organisasjoner til å delta i en referansegruppe for det regjeringsoppnevnte Strømnettutvalget.

I juni satte regjeringen ned et utvalg som skal se på utviklingen av strømnettet. Utvalget skal særlig se på tre overordnede problemstillinger: Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg; prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen; og mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen, og gruppen skal få anledning til å gi innspill til utvalgets arbeid, drøfte og gi uttrykk for sine synspunkter på problemstillingene som er reist i mandatet. Utvalget kan også drøfte problemstillinger med referansegruppen.

Organisasjonene har blitt invitert til referansegruppen og har pekt ut sine egne representanter. Strømnettutvalgets leder Nils Kristian Nakstad vil også lede referansegruppen.

 

Medlemmer av referansegruppen:

Organisasjon

Navn

Stilling

Arva

Tarjei Benum Solvang

Områdeansvarlig

BKK Nett AS

Ketil Tømmernes

Administrerende direktør

Den Norske Turistforening

Siren S. Juliussen

Rådgiver naturforvaltning

DistriktsEnergi

Knut Lockert

Daglig leder

EL & IT Forbundet

Vidar Hennum

Nestleder

Energi Norge

Kristin H. Lind

Direktør nett og kraftsystem

Forbrukerrådet

Andreas Strandskog

Seniorrådgiver

IKT Norge

Fredrik Syversen

Direktør strategi- og forretningsutvikling

KS - Kommunesektorens organisasjon

Una Voss Christophersen

Seniorrådgiver

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Thomas Bjørndal

Daglig leder

Miljøstiftelsen Bellona

Christian Eriksen

Fagsjef

Naturressurskommunene

Caroline Lund

Sekretær

Naturvernforbundet

Audun Randen Johnson

Fagrådgiver

Nelfo

Tore Strandskog

Næringspolitisk direktør

Nord Pool AS

Jon Rokne Bolkesjø

Analytiker

Nordhordland Næringslag

Baste Tveito

Daglig leder

Norges Bondelag

Peder Nernæs

2. vara til styret

Norges Skogeierforbund

Ellen Alfsen

Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt

Norsk Industri

Stein Øvstebø

Leder kraftsystem, nett og konsesjoner i Norsk Hydro

Norsk olje og gass

Roger Pedersen

Spesialrådgiver næringspolitikk

Norske reindriftssamers landsforbund

Kommer

 

Norwea

Arne Jakobsen

Seniorrådgiver

Samfunnsbedriftene

Cecilie Bjelland

Direktør Energi

Statnett SF

Gunnar Løvås

Konserndirektør

Svorka Nett AS

Kjetil Halle

Daglig leder

WWF-Norge

Fredrik Nordbø

Seniorrådgiver klima og grønn omstilling

Zero Emission Resource Organisation

Jon Evang

Fagansvarlig energi

 

Les mer om Strømnettutvalget på utvalgets egen nettside: Strømnettutvalget – Et offentlig utvalg som vurderer utviklingen av strømnettet (regjeringen.no)