Historisk arkiv

Samarbeidsforum for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Torsdag 2. september inviterte olje- og energiminister Tina Bru til møte i samarbeidsforumet for havvind på Solastranden Gård i Rogaland.

'
Olje- og energiminister Tina Bru i møte med samarbeidsforumet for havvind på Solastranden Gård i Rogaland 2. september 2021. Foto: OED

Om lag 50 representanter fra energisektoren, fiskerinæringa og leverandørindustrien deltok i det første samarbeidsforumet. Havvind er en næring som representerer store muligheter for norske aktører, og det vises stor interesse for de åpnede områdene på sokkelen. 

— Det norske havvindeventyret har virkelig skutt fart. Nå bygger vi det som blir verdens største flytende havvindpark og vi har åpnet to områder for havvind i Norge. Vi er godt i gang med å forberede til tildeling av områder. Dette er nybrottsarbeid og vi er opptatt av å gjøre det både effektivt og skikkelig. Utvikling av havvindnæringen må skje på en måte som fremmer norsk industriutvikling og god sameksistens – det er avgjørende for at vi skal lykkes, sier Tina Bru.

'
Gunnar Birkeland fra Norwegian Offshore Wind Cluster talte på samarbeidsforumet for havvind. Foto: OED

Formålet med samarbeidsforumet er å samle, styrke og synliggjøre næringen. Et systematisk samarbeid vil kunne heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser. Et viktig mål med samarbeidsforumet er å etablere forutsigbare spilleregler for aktiviteten og sameksistensen med eksisterende næringer.

Samarbeidsforumet skal organiseres med ulike tematiske arbeidsgrupper og et råd ledet av olje- og energiministeren. Departementet vil snart komme tilbake vedrørende navn og mandat på arbeidsgruppene, samt organisering. 

'
Tina Bru ledet det første samarbeidsforumet for havvind på Solastranden Gård i Rogaland 2. september 2021. Foto: OED

I stortingsmeldingen "Energi til arbeid" ble det pekt på at etablering av havvind bør skje i nært samspill med bl.a fiskerinæringen.

Departementet har også nylig hatt veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs på offentlig høring. Høringsnotat og høringsinnspillene kan leses på denne siden.