Historisk arkiv

Uformelt energiministermøte i EU om "Fit for 55-"-forslagene på energiområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Lars Andreas Lunde deltok den 22. september på det uformelle energiministermøtet til EU i Ljubljana, Slovenia. Her understreket Lunde Norges forpliktelse til et tett samarbeid med EU på energiområdet.

'
Statssekretær Lars Andreas Lunde på det uformelle ministermøtet i Ljubljana, Slovenia 22. september 2021. Foto: OED

På møtet var det en diskusjon om de nye forslagene til revisjon av direktiver for fornybar energi og energieffektivisering. På møtet ble det også fra mange land gitt uttrykk for bekymringer knyttet til høye energipriser.

— Det er svært viktig for Norge å delta på disse uformelle møtene og gi uttrykk for norske standpunkter. Norge støtter aktivt opp om Europas Grønne Giv, og vil vurdere forslagene grundig, sier statssekretær Lunde.

'
Uformelt energiministermøte i EU om "Fit for 55-"-forslagene i Ljubljana, Slovenia 22. september 2021.