Historisk arkiv

Vedtak i tre småkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars fattet vedtak i tre småkraftsaker i kommunene Bindal, Ullensvang og Bygland.

Regulering av Søbergsvatnet

Departementet har opprettholdt NVEs tillatelse til regulering av Søbergsvatnet i Bindal kommune. Reguleringen vil utnyttes i Søberg kraftverk, som ble satt i drift i 2011, og vil kunne gi en årlig økt produksjon på om lag 2 GWh. Departementet mener at reguleringen av hensyn til reindrift må begrenses om vinteren, men at reguleringen for øvrig vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfold, landskap og reindrift.  

Opedal Ljosverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om Opedal Ljosverk i det verna vassdraget Opo i Ullensvang kommune. Kraftverket kunne ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,5 GWh. Departementet mener at utbyggingen vil innebære fysiske inngrep og redusert vannføring som ikke er forenlig med vernet av Opo.

Skomeåni kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om Skomeåni kraftverk i Bygland kommune. Kraftverket kunne ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,9 GWh. Departementet mener at en utbygging vil være i konflikt med formålet for verneområdet Njardarheim, og vil også ha noe negative konsekvenser for naturmangfold og landskap.