Forsiden

Historisk arkiv

Veileder for havvind kommer samtidig med stortingsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Veileder for havvind kommer samtidig med stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser i løpet av våren 2021.

Det er stor interesse for å utvikle havvindsprosjekter i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II som ble åpnet 1. januar 2021. Mange etterspør nærmere informasjon om behandlingen av havvindprosjekter og vi har mottatt mange innspill. Innspillene blir tatt med i Olje- og energidepartementets videre arbeid om vindkraft til havs.

Departementet utarbeider nå en veileder for søknadsprosessen. Den store interessen gjør det nødvendig å sette av tid til offentlig høring av veilederen.

Departementet jobber også med en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen skal sette søkelys på hvilke muligheter energiressursene gir Norge som energinasjon, og se de ulike energiressursene i sammenheng. Vindkraft til havs blir et viktig tema i denne meldingen.

Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Vi vurderer også enkelte forskriftsendringer i havenergilovforskrifta. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag. Vi ser også behov for å se meldingen og veilederen i sammenheng.

Departementet vil legge frem veilederen samtidig med stortingsmeldingen i løpet av våren 2021.