Historisk arkiv

Statkraft Energi øker produksjonen i Adamselv kraftverk i Lebesby kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS eier og driver i dag vannkraftverket i Adamselv. Store Måsevatn er inntaksmagasin for kraftverket. Statkraft Energi AS gis i dag tillatelse til å regulere Lille Måsevatn med en halv meter og pumpe tilsiget til Store Måsevatn, ta inn bekken Stalugaisa på eksisterende overføringstunnel mellom Vazzjohka og Gisavuolesjohka, samt to bekkeinntak ved Pieralemaetjàvrrit.

- Regjeringen har som mål å øke fornybar kraftproduksjon i Norge. Her ser vi et godt eksempel på å maksimere utnyttelsen av eksisterende produksjonsanlegg. Slike tiltak gir viktig tilskudd til regulerbar kraft, sier olje- og energiminister Tord Lien.

De planlagte tiltakene er relativt beskjedne, og båndlegger lite areal, men utbyggingsplanene berører reinbeitedistrikt 13, Ifjordfjellet. Av hensyn til kalving, flytting, samling og slakting av rein, legges det derfor begrensninger på anleggsperioden og det forutsettes avbøtende tiltak av hensyn til reindriften.

Adamselv kraftverk har en gjennomsnittlig produksjon på 200 GWh/år. Tiltakene vil kunne øke produksjonen i kraftverket med 6-7 GWh/år regulerbar kraft.