Historisk arkiv

23. konsesjonsrunde - nominasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt nominasjoner til 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Nominasjonene viser stor interesse, særlig for arealet i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Neste skritt i arbeidet med konsesjonsrunden er at departementet sender et forslag til utlysning på høring. Det vil skje i februar.

Olje- og energidepartementet har mottatt nominasjoner til 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Nominasjonene viser stor interesse, særlig for arealet i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Neste skritt i arbeidet med konsesjonsrunden er at departementet sender et forslag til utlysning på høring. Det vil skje i februar. 

-  FrP i Regjering er en garantist for at det legges til rette for en leteaktivitet som gjør langsiktig verdiskaping fra sokkelen mulig. Den store interessen for 23. konsesjonsrunde er derfor både viktig og gledelig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Den forrige regjeringen la frem forslag til åpning av Barentshavet sørøst og rammer for 23. konsesjonsrunde i en stortingsmelding våren 2013. I meldingen ble det slått fast at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten nå, samt at dette ikke er til hinder for at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst. For å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs iskanten, ble det foreslått å sette tidsbegrensninger[i] for leteboring i oljeførende lag i et område nær iskanten, samt for et område nær grunnlinjen.

-  Ikke siden 1994 er nye områder gjort tilgjengelig for leteaktivitet. Det er derfor ikke overraskende at selskapene viser særlig stor interesse for det nylig åpnede området i Barentshavet sørøst. For å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs iskanten vil regjeringen, i tråd med Stortingets behandling, sette tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i et område nær iskanten, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.

Et flertall på Stortinget sluttet seg til forslagene i stortingsmeldingen. I arbeidet med 23. konsesjonsrunde har regjeringen lagt Stortingets behandling av meldingen til grunn. Med tidsplanen for 23. konsesjonsrunde vil et eventuelt stort, tidlig funn i Barentshavet sørøst tidligst kunne føre til utbygging midt på 2020-tallet. Regjeringen vil da ta stilling til en eventuell utbyggingsplan for et slikt funn. Frem mot dette vil myndighetene arbeide videre med faglige problemstillinger knyttet til petroleumsvirksomhet i de nordlige områdene, blant annet knyttet til iskanten. Store, viktige utbygginger som dette vil også forelegges Stortinget.


Bakgrunn

40 selskaper har sendt inn forslag til blokker de ønsker inkludert i 23. konsesjonsrunde på kontinentalsokkelen. Nominasjonene omfatter 160 blokker, hvorav 140 blokker i Barentshavet og 20 blokker i Norskehavet. 86 blokker ble nominert av to eller flere selskaper.

Gjennom nominasjonsprosessen har oljeselskapene fremmet sitt syn på hvilke blokker de anser som interessante og ønsker inkludert i 23. konsesjonsrunde. I tråd med praksis ble selskapene oppfordret til å begrense sine nominasjoner til 15 blokker. Dette er gjort for å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet mot de blokkene som selskapene anser for å være mest interessante.

Neste skritt i 23. konsesjonsrunde er for departementet å utarbeide et forslag til hvilke blokker som skal inngå i utlysningen. Selskapenes nomineringer og petroleumsmyndighetenes egne vurderinger vil legges til grunn for dette forslaget. Forslaget vil bli sendt ut på offentlig høring. Dette vil skje i februar. Etter høringen vil runden bli utlyst. Hvilke blokker som utlyses avgjøres av regjeringen ut i fra en helhetsvurdering. Videre timeplan for 23. konsesjonsrunde vil bli fastsatt etter den offentlige høringen.

Vedlegg: Kart

Les olje- og energiminister Tord Liens innlegg under Sandefjordkonferansen her.

Selskapene som har levert nominasjoner er:

AS Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Centrica Energi

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Norge AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS 

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Explora Petroleum

Faroe Petroleum Norge AS

Franklin Petroleum Limited

GDF SUEZ E&P Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Lukoil Overseas North Shelf AS

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Moeco Oil & Gas Norge AS

North Energy ASA

Norwegian Energy Company AS – Noreco

OMV (Norge) AS

PGNiG Norway AS

Repsol Exploration Norge AS

RN Nordic Oil

Rocksource Exploration Norway AS

RWE Dea Norge AS

Spike Exploration Holding AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Total E&P Norge AS

Tullow Oil Norge AS

VNG Norge AS

Wintershall Norge ASA*I området mellom 35 km og 65 km fra grunnlinjen i åpningsområdet vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars – 31. august.

 

**I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerbare iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 15. desember – 15. juni.