Historisk arkiv

Rapport om gassinfrastruktur i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag mottatt en rapport fra Gassco som presenterer utredninger av behovet for ny gassinfrastruktur i Barentshavet.

- Rapporten viser hvilke spennende muligheter det finnes for økt gassproduksjon og stor verdiskaping fra Barentshavet. Den bekrefter igjen hvor viktig Nord-Norge er for en langsiktig positiv utvikling for vår petroleumssektor også på gassiden. Rapporten understreker viktigheten av fortsatt høy letevirksomhet i Barentshavet for å påvise mer gass og regjeringen vil legge til rette for dette, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Utredningen er gjennomført av Barents Sea Gas Infrastructure (BSGI) forum, som ledes av Gassco med deltagelse fra 26 olje- og gasselskaper som er rettighetshavere på norsk sokkel. Oljedirektoratet, Statnett og Norsk olje og gass deltar som observatører.

- Rapporten fra Gassco og arbeidet i BSGI-forumet er viktige bidrag for å få til en god utvikling i Barentshavet. Slikt samarbeid mellom aktørene er spesielt viktig når nye områder på sokkelen med behov for store infrastrukturinvesteringer skal utvikles, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rapporten påpeker at ressursene i Barentshavet kan spille en nøkkelrolle i å opprettholde norsk gassproduksjon utover 2020-tallet. En sentral utfordring for å oppnå dette er å utvikle ny gassinfrastruktur. Ut i fra oppdagede ressurser og forventede resultater fra letevirksomheten frem til 2017 finner rapporten at det kan være store samfunnsøkonomiske verdier i å utvikle ny gassinfrastruktur.

Les mer på Gassco sine hjemmesider.