Historisk arkiv

- Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

TFO 2014

Regjeringen tilbyr i dag andeler i 54 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2014 (TFO 2014). 43 ulike selskaper tilbys andeler i konsesjonsrunden.

- Dagens tildeling av nytt leteareal bidrar til nye konkrete letemuligheter for selskapene. Hoveddelen av letevirksomheten på sokkelen utføres i modne områder, og tildelingene bidrar til å sikre stabil aktivitet og fortsatt utforskning av norsk sokkel. At 43 ulike oljeselskaper tilbys andeler viser at vi nå har et bredt mangfold av aktører på sokkelen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

De 54 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (16) og Barentshavet (4). Det kom inn rekordmange søknader fra totalt 47 selskaper i TFO 2014. 43 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser. 23 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

Regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt nivå på tildeling av nye områder for petroleumsaktivitet. Tildelingene i TFO 2014 viser at vi fortsatt holder det vi lover, og at TFO-ordningen virker som tiltenkt - fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt prosesseringsutstyr og transportsystemer eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

 

Tilbud til 23 operatører

(antall operatørskap i parentes)

A/S Norske Shell      (1)

Bayerngas Norge AS (2)

BG Norge AS (1)

Centrica Resources (Norge) AS (2)

ConocoPhillips Skandinavia AS (2)

Det norske oljeselskap ASA (3)

DONG E&P Norge AS          (1)

E.ON E&P Norge AS (3)

Eni Norge AS (1)

EnQuest Norge AS (1)

Faroe Petroleum Norge AS (1)

GDF SUEZ E&P Norge AS (1)

Ithaca Petroleum Norge AS (2)

Lotos Exploration and Production Norge AS (1)

Lundin Norway AS (6)

PGNiG Upstream International AS (1)

Repsol Exploration Norge AS (2)

Rocksource Exploration Norway AS (1)

Statoil Petroleum AS (8)

Total E&P Norge AS (5)

Tullow Oil Norge AS (5)

VNG Norge AS (1)

Wintershall Norge AS (3)

 

Tilbud til 43 rettighetshavere:

(samlet antall andeler i parentes, inkludert andeler der selskapene er operatører)

A/S Norske Shell (1)

Atlantic Petroleum Norge AS (2)

Bayerngas Norge AS (5)

BG Norge AS (1)

Capricorn Norge AS (5)

Centrica Resources (Norge) AS (5)

Concedo ASA (5)

ConocoPhillips Skandinavia AS (2)

Core Energy AS (1)

Det norske oljeselskap ASA (9)

DONG E&P Norge AS          (1)

E.ON E&P Norge AS (12)

Edison Norge AS (2)

Eni Norge AS (2)

EnQuest Norge AS (2)

Explora Petroleum AS (5)

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (2)

Faroe Petroleum Norge AS (5)

Fortis Petroleum Norway AS           (7)

GDF SUEZ E&P Norge AS (3)

Idemitsu Petroleum Norge AS (1)

Ithaca Petroleum Norge AS (3)

Lime Petroleum Norway AS (1)

Lotos Exploration and Production Norge AS (1)

Lundin Norway AS (8)

Maersk Oil Norway AS (1)

North Energy ASA (2)

OMV (Norge) AS (3)

Petrolia Norway AS (3)

PGNiG Upstream International AS (1)

Premier Oil Norge AS (1)

Repsol Exploration Norge AS (2)

Rocksource Exploration Norway AS (2)

RWE Dea Norge AS (1)

Skagen44 AS (1)

Spike Exploration Holding AS (4)

Statoil Petroleum AS (15)

Suncor Energy Norge AS (3)

Svenska Petroleum Exploration AS (1)

Total E&P Norge AS (9)

Tullow Oil Norge AS (7)

VNG Norge AS (6)

Wintershall Norge AS (8)

 

Vedlegg:

TFO2014_tilbud_kart_norsk .pdf

TFO2014_Tilbud_arbeidsprogram_TFO 2014_norsk.pdf