Historisk arkiv

Maria utbyggingsplan godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utbyggingsplan for Maria er godkjent.

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for oljefunnet Maria på Haltenbanken i Norskehavet.

 - Utbyggingen av Maria-feltet betyr arbeid for mange leverandørbedrifter med ledig kapasitet. Dette prosjektet innebærer investeringer for over 15 milliarder kroner. Derfor er det svært gledelig at denne utbyggingen starter nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

 

I mai mottok Tord Lien (t.v) plan for utbygging og drift, Maria. Nå er den godkjent. Her sammen med Wintershall-direktør for leting og produksjon i Europa og Midt-Østen, Martin Bachmann.

Maria-feltet ligger om lag 230 kilometer fra land og 25 kilometer øst for Kristin-feltet. Den valgte utbyggingsløsningen for feltet er et produksjonsanlegg på havbunnen tilknyttet flere vertsplattformer i Norskehavet. Utbyggingsløsningen utnytter ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur på Haltenbanken noe som gir en rimelig utbygging av feltet.

  -  Maria-utbyggingen er et viktig skritt framover for petroleumsvirksomheten i Norskehavet og vil bidra til å opprettholde aktiviteten på Haltenbanken. Den vil også bidra til å øke oppdragsmengden i leverandørindustrien, og dermed arbeidsplasser på fastlandet. I tillegg vil utbyggingen bidra til å finansiere velferdssamfunnet, sier Lien.

Utvinnbare reserver for Maria-feltet er anslått til 23,3 mill Sm3 oe. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) olje, 1,9 mill. Sm3 oe. gass og 3,0 mill Sm3 oe. NGL (Natural Gas Liquids). Feltet vil skape store verdier for fellesskapet.

De forventede investeringene knyttet til utbyggingen er 15,3 milliarder kroner. Viktige kontrakter er allerede tildelt Aibel i Haugesund, FMC Kongsberg Subsea, Subsea 7 (herunder fra deres anlegg på Vigra) og Reinertsen (Trondheim)

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Wintershall (operatør, 50 prosent.), Petoro (30 prosent) og Centrica (20 prosent).