Historisk arkiv

Overlevering av plan for utbygging og drift for Maria-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien mottok tirsdag plan for utbygging og drift (PUD) for Maria-feltet i Norskehavet fra operatøren Wintershall. Feltet skal bygges ut med to havbunnsinnretninger knyttet til eksisterende infrastruktur på Haltenbanken.

Utbyggingen innebærer investeringer på 15,3 milliarder kroner. Dette er første gang Wintershall leverer en utbyggingsplan for et felt på norsk sokkel.

- Det er svært gode nyheter at Maria-feltet skal bygges ut. Dette er positivt for petroleumsvirksomheten i Norskehavet og vil gi nye oppgaver til det eksisterende driftsmiljøet i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2018, og forventet produksjonsperiode er 23 år. De utvinnbare reservene er på 28,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.), for det meste olje.

Maria-feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg tilknyttet flere vertsplattformer på Haltenbanken. Utbyggingsløsningen innebærer at brønnstrømmen blir sendt til Kristin-plattformen for prosessering og at den stabiliserte oljen vil bli sendt fra Kristin til Åsgard-feltet for lagring og utskiping med skytteltankere. Gass til gassløft vil komme fra Åsgard B via eksisterende gassrør til Tyrihansfeltet, og vanninjeksjon vil komme fra Heidrun.

- Maria-feltet er et godt eksempel på hvor viktig det er med leting i nærheten av eksisterende infrastruktur, og på hvordan vi kan få til kostnadseffektiv utbygging ved å benytte tilgjengelig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Jeg ser frem til å behandle utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Maria-feltet ligger i utvinningstillatelsene 475BS og 475CS. Rettighetshaverne i begge utvinningstillatelsene er Wintershall Norge AS (50 prosent), Petoro AS (30 prosent) og Centrica Resources (Norge) AS (20 prosent).

Olje- og energiminister Tord Lien og direktør for leting og produksjon i Europa og Midt-Østen Martin Bachmann (Foto: OED).

Olje- og energiminister Tord Lien (t.v.) og direktør for leting og produksjon i Europa og Midt-Østen Martin Bachmann (Foto: OED).