Historisk arkiv

Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel (TFO2015) var onsdag 2. september. Mange selskaper har meldt sin interesse for å få lete etter olje og gass.

Det er gledelig å se at det fortsatt er stor interesse for å søke på nye leteområder i Norge og at oljeselskapene har tro på norsk sokkel framover. Tildeling av areal er vesentlig for å legge til rette for aktivitet i årene som kommer. Det er positivt at selskapene posisjonerer seg for langsiktig tilstedeværelse og verdiskaping på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Olje- og energidepartementet foretok i forbindelse med TFO 2015 en større utvidelse av det forhåndsdefinerte området både i Norskehavet og i Barentshavet. Ved utløpet av søknadsfristen hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 43 selskaper, mot 47 selskaper i fjor. Totalt antall søknader var omtrent det samme som i fjorårets konsesjonsrunde.

Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er blant de viktigste tiltakene regjeringen kan bidra med for å opprettholde et høyt, langsiktig aktivitetsnivå i næringen. Jeg registrerer at interessen for Norskehavet har vært høy i år og kan røpe at det er i Norskehavet flest selskaper søker om tilgang på leteområder, fortsetter Lien.

Bakgrunn:

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel.

I de geologisk kjente delene av sokkelen forventes det i de fleste tilfeller å gjøre mindre funn, som ikke nødvendigvis vil gi grunnlag for selvstendige utbygginger. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

TFO 2015 ble utlyst 21. april 2014.

Mer informasjon om ligger under TFO 2015. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Selskapene som har søkt er:

A/S Norske Shell

Atlantic Petroleum Norge AS

Bayerngas Norge AS

BP Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources (Norge) AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy

DEA Norge AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E.ON E&P Norge AS

Edison Norge AS

Eni Norge AS

Enquest Norge AS

Explora Petroleum

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

GDF SUEZ E&P Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lime Petroleum Norway AS

Lundin Norway AS

MOL Norge AS

North Energy ASA

Noreco Norway AS

OMV (Norge) AS

Origo Exploration Norway AS

Petrolia Norway AS

PGNiG Upstream International AS

Premier

Pure E&P Norway AS

Repsol Exploration Norge AS

Skagen44 AS

Spike

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska

Total E&P Norge AS

Tullow Oil Norge AS

VNG Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS