Historisk arkiv

Stor interesse for leting etter olje og gass i Norge - TFO 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene (TFO 2016) gikk ut, hadde 33 oljeselskaper meldt sin interesse for å få tildelt nytt areal for å lete etter olje og gass i de beste kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel.

-  Tildeling av nytt leteareal er vesentlig for å legge til rette for aktivitet og sysselsetting i årene som kommer. Det er gledelig at et stort antall selskaper selv i en krevende tid for næringen posisjonerer seg for en aktiv, langsiktig tilstedeværelse og verdiskaping på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Ved utløpet av søknadsfristen hadde departementet mottatt søknader fra til sammen 33 selskaper. Dette er en viss nedgang i forhold til fjorårets TFO-runde som i all vesentlig grad skyldes fusjoner og strukturelle endringer blant oljeselskapene.

Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden. Det er kommet inn interessante søknader både i dette området og for øvrig i TFO-området.

-Forutsigbar tilgang til attraktivt areal er blant de viktigste tiltakene regjeringen kan bidra med for å opprettholde sysselsetting og et langsiktig høyt aktivitetsnivå i næringen. Jeg registrerer at også i denne konsesjonsrunden er det god interesse for alle havområder, fortsetter Lien.

Bakgrunn:

TFO er ordningen med årlige tildelinger av nye utvinningstillatelser i de best kjente leteområdene på norsk sokkel. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes.

I de geologisk kjente delene av sokkelen forventes det i de fleste tilfeller å gjøre mindre funn, som ikke nødvendigvis vil gi grunnlag for selvstendige utbygginger. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

TFO 2016 ble utlyst 17. mars 2016.

Mer informasjon ligger under TFO2016. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Selskapene som har søkt er:

A/S Norske Shell

BP Norge AS

Capricorn Norge AS

Centrica Resources (Norge) AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

DEA Norge AS

Det norske oljeselskap ASA

Edison Norge AS

ENGIE E&P Norge AS

Eni Norge AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

Grail North Sea Ltd

Idemitsu Petroleum Norge AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

Lundin Norway AS

M Vest Energy AS

MOL Norge AS

North E&P AS

OMV (Norge) AS

Origo Exploration Norway AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream International AS

Point Resources AS

Repsol Norge AS

Skagen 44 AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

VNG  Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Norge AS