Historisk arkiv

TFO 2015 – Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet tilbyr 56 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015).

- Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, og avgjørende for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre best kjente leteområder at jeg kan tilby tildeling i 56 utvinningstillatelser. Årets TFO-tildeling er dermed blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). 36 ulike oljeselskaper, fra de største internasjonale selskapene ned til små norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse. 22 selskaper blir tilbudt operatørskap. Hver tillatelse gis med et forpliktende arbeidsprogram.

Mer fra Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord her.

- Vi opprettholder med dette et forutsigbart og høyt nivå på tildelinger av nytt leteareal til et mangfold av oljeselskaper. Vår tildelingspolitikk danner grunnlaget for effektiv ressursforvaltning, høy verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon for næringen, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.  

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

Vedlegg:

  1. Kart 
  2. Tildeling med arbeidsprogram

Tilbud til 22 operatører

(antall operatørskap i parentes)

Bayerngas (1)

BP (1)

Capricorn (1)

Centrica (1)

ConocoPhillips (2)

Det norske oljeselskap (6)

Dong (2)

Edison (3)

ENI (2)

Faroe (2)

GdF SUEZ (1)

Lundin (2)

MOL (2)

OMV (2)

PGNiG (1)

Pure (2)

Shell (1)

Statoil (13)

Suncor (2)

Total (2)

Tullow (3)

Wintershall (4)

Tilbud til 36 rettighetshavere

(antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)

Bayerngas (2)

BP (1)

Capricorn (5)

Centrica (6)

Concedo (6)

ConocoPhillips (2)

Core Energy (5)

Det norske oljeselskap (10)

Dong (4)

Edison (5)

E.ON (5)

ENI (4)

Faroe (6)

Fortis (4)

GdF SUEZ (1)

KUFPEC (1)

Lime (5)

Lundin (4)

MOL (5)

OMV (6)

Origo (3)

Petrolia (1)

PGNiG (4)

Premier Oil (1)

Pure (3)

Repsol (4)

Shell (3)

Skagen44 (3)

Spike (3)

Statoil (24)

Suncor (3)

Total (3)

Tullow (8)

VNG (4)

Wellesley (1)

Wintershall (7)