Historisk arkiv

Elleve søkere til 24. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.

- 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst utforskede leteområder i nord. Slike runder er viktig for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen, og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det ble tilsammen utlyst 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og ni i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet.

Forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket. Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, fortsetter Søviknes.

I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet. Kunnskapen om geologien i disse områdene er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen. Øvrige områder er omfattet av TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Det har innkommet søknader fra store internasjonale selskaper og mellomstore selskaper. De innkomne søknadene skal nå behandles i departementet. 

Regjeringen lyste ut 24. konsesjonsrunde 21. juni 2017. Mer informasjon om 24. konsesjonsrunde finnes i pressemeldingen av 21. juni. Her finnes også kart over de utlyste blokkene.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

 • A/S Norske Shell
 • AkerBP ASA
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • DEA Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lundin Norway AS
 • OMV (Norge) AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS