Historisk arkiv

Nye utbygginger på norsk sokkel godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag 17. januar utbyggingsplanene for feltene Utgard og Byrding i Nordsjøen.

Utgard er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen, med planlagte investeringer på om lag 3,5 mrd. kroner. Byrding er et olje- og gassfelt nord for Troll-feltet, med planlagte investeringer på nær 1 mrd. kroner. 

Utbyggingsprosjektene skaper aktivitet, arbeidsplasser og muligheter for leverandører med ledig kapasitet. Slik situasjonen er i næringen er det svært gledelig med utbyggingene av Utgard og Byrding nå, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Utgard-feltet ligger om lag 21 kilometer vest for Sleipner-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne har valgt en undervannsutbygging av Utgard. Alle innretninger på havbunnen vil plasseres på norsk sokkel. En brønn strekker seg inn på britisk sokkel.

Utvinnbare ressurser er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2019. 

Utbyggingen av Utgard er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt som bidrar til god ressursforvaltning. Utbyggingen skjer i et modent område på norsk sokkel og bidrar til å forlenge levetiden på Sleipner-feltet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Rettighetshaverne i Utgard er operatør Statoil (38,44 pst.), Statoil (U.K.) Limited (38 pst.), Lotos Exploration and Production Norge AS (17,36 pst.) og KUFPEC Norway AS (6,20 pst.). 

Byrding bygges ut med en lang grenbrønn fra eksisterende bunnramme på Fram H-Nord. All olje og gass føres inn i Fram-systemet og videre til Troll C for delvis prosessering. Fra Troll C vil oljen sendes til Mongstad mens gassen vil sendes via Troll A og videre til Kollsnes. Utbyggingen utnytter eksisterende infrastruktur i området, som gir en hurtig og kostnadseffektiv utbygging med god lønnsomhet. Antatt utvinnbare volumer er drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er tredje kvartal 2017. 

Rettighetshavere i Byrding er operatør Statoil Petroleum AS (70 pst.), Engie E&P Norge AS (15 pst.) og Idemitsu Petroleum Norge AS (15 pst.).