Historisk arkiv

Utflytting av arbeidsplasser i NVE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har utredet en utflytting av tilsynsoppgavene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra hovedkontoret i Oslo til regionkontorene. Dette er i tråd med regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser fra februar i år.

I departementets utredning legges til grunn at om lag 20 stillinger flyttes til regionkontorene i perioden 2017-2019. NVE skal ha fleksibilitet når det gjelder valg mellom regionkontorer. Det er videre en forutsetning at tilsynet med områder som har stor betydning for samfunnssikkerheten, ikke svekkes.

Utredning av utflytting av tilsynsoppgavene i Norges vassdrags- og energidirektorat.